Exchange rates

Opći uvjeti poslovanja

Zahvaljujemo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće:

Uvjeti rezervacije smještaja ovise isključivo o načinu poslovanja i pravilima određenim od strane vlasnika svakog pojedinog objekta ili hotelske kuće iz naše ponude.

Vlasnik smještajne jedinice određuje sljedeće elemente rezervacije:

  • Iznos akontacije potreban za rezervaciju smještaja
  • Rokove naplate preostalog iznosa rezervacije
  • Visinu depozita za slučaj počinjene štete koji se uplaćuje na dan dolaska vlasniku
  • Prema uobičajenoj praksi prijava u smještajnu jedinicu je moguća nakon 14:00 na dan dolaska, a odjava boravka do 10:00 na dan odlaska.
  • Međutim,ukoliko se radi o većem objektu (villa), a zbog unutarnjeg i vanjskog čišćenja prijava može biti moguća i u kasnijim poslijepodnevnim satima.
  • Vlasnik smještaja pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo da zlouporabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Uvjeti otkaza rezervacije:

  • Rezervacija se može otkazati kontaktiranjem našeg rezervacijskog centra na e-mail: info@seaandstuff.com, a prema uvjetima koje određuje vlasnik smještajne jedinice.
  • U slučaju otkaza rezervacije uplaćena akontacija je nepovratna.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: info@seaandstuff.com

Pravne napomene

Iako koristimo vrhunsku sigurnosnu tehnologiju, ne možemo preuzeti odgovornost za štetne sadržaje, 'spyware' ili viruse koji cirkuliraju internetom. Korisnik ovih stranica obvezan je nabaviti i koristiti vlastiti anti-virusni softver za zaštitu od štetnih sadržaja ili gubitka podataka.

Korisnik ovih stranica suglasan je da More i to d.o.o. ne odgovara za greške u prijenosu podataka, prekide i zastoje u telefonskom prometu, mrežnom prijenosu podataka, prekide ili nemogućnost pristupa Internetu, električne, elektronske ili kompjuterske probleme bilo koje vrste.

Web stranice More i to do.o. su javne i dostupne svima, a usluga se pruža na temelju dostupnosti. Odbacujemo svaku odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, specijalne ili komercijalne štete, uključujući gubitak dobiti, koje mogu proizaći iz mogućnosti odnosno nemogućnosti korištenja ovih web stranica.

More it o d.o.o. pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene bit će odmah dostupne korisnicima na ovim stranicama.